01.08.2011

„Outsourcing Magazine”, Polski rynek outsourcingu wart 13 mld zł

W krótkim odstępie czasu zostały opublikowane dwa badania polskiego rynku outsourcingowego. (...) Zestawienie tych dwóch badań pozwala po raz pierwszy oszacować całkowitą wartość polskiego rynku outsourcingu – a mówi się o ok. 13 mld zł.

W krótkim odstępie czasu zostały opublikowane dwa badania polskiego rynku outsourcingowego. Pierwsze z nich, wykonane przez Millward Brown SMG/KRC dla Instytutu Outsourcingu, prezentuje wartość usług powstających i sprzedawanych na polskim rynku. Drugie, badanie ABSL, opisuje rynek usług powstających w Polsce, ale sprzedawanych za granicą. Zestawienie tych dwóch badań pozwala po raz pierwszy oszacować całkowitą wartość polskiego rynku outsourcingu – a mówi się o ok. 13 mld zł.

Według Millward Brown SMG/KRC polski rynek outsourcingu procesów biznesowych jest wart 3,9 mld zł. Badanie objęło łącznie 102 firmy oferujące dziewięć typów usług BPO (obieg dokumentów, call center, finanse i księgowość, HR, outsourcing sił sprzedaży, IT, kadry płace, logistyka, zakupy). By zredukować udział firm najmniejszych, zatrudniających kilka osób, założone zostało minimalne zatrudnienie – dostosowane do specyfiki świadczonych usług. Punktem wyjścia do szacowania wielkości rynku był średni obrót firmy z tytułu świadczenia usług outsourcingowych. Otrzymany wynik został pomnożony przez liczbę aktywnych na tym rynku podmiotów.

Polski rynek ciągle jest w fazie wzrostu. Jak pokazują wyniki badania, 63% firm szacuje, że ta tendencja wzrostowa, jaką obserwują od roku, będzie się nadal utrzymywała. Jednym z filarów powodzenia ma być jego innowacyjność. Jak wynika z badań przeprowadzonych przez PKPP Lewiatan i Deloitte w 2010 roku, około 20% polskich przedsiębiorstw wprowadziło innowacje, podczas gdy średnia dla UE wynosi 39,5%. Na tym tle polskie firmy BPO wypadają bardzo korzystnie, aż 46% z nich wdrożyło nowoczesne rozwiązania, zaś 60% planuje ich wprowadzenie w ciągu najbliższego roku. Polskie firmy BPO przykładają bardzo dużą wagę do jakości dostarczanych usług i technologii – cała branża jest jednym z liderów we wprowadzaniu innowacji.

– Dobre wyniki całej branży są efektem systematycznej pracy nad poziomem świadczonych usług. Prawie połowa firm outsourcingowych w ciągu ostatniego roku wprowadziła innowacyjne usługi, a aż 60% planuje wdrożenie kolejnych w ciągu najbliższych miesięcy. Sektor nowoczesnych usług biznesowych zyskuje coraz większe znaczenie w życiu gospodarczym Polski, stając się jednym z ważniejszych źródeł innowacji i rosnącej efektywności przedsiębiorstw – zauważa Łukasz Gajewski, prezes Instytutu Outsourcingu oraz Target BPO.

Przedstawiciele firm outsourcingowych zakładają nawet kilkunastoprocentowy wzrost rynku w ciągu kilkunastu miesięcy.

– Zakładamy dwucyfrową dynamikę wzrostu rynku. Oczywiście będzie ona różna w różnych sektorach rynku. Przykładowo: z outsourcingu kadr i płac na zachodzie Europy korzysta około 50% przedsiębiorstw, a w Polsce tylko około 10%, co oznacza dużo miejsca na rozwój – przekonuje Łukasz Gajewski.

…dla reszty świata

W najnowszym raporcie ABSL „Sektor nowoczesnych usług biznesowych (2011)”, będącym kompleksową analizą centrów usług z kapitałem zagranicznym działających w Polsce, wartość rodzimego rynku nowoczesnych usług biznesowych szacowana jest na ponad 3 mld USD. Z sondażu wynika, że w naszym kraju istnieją obecnie 282 centra usług z kapitałem zagranicznym zatrudniające 69 tys. osób. Do końca roku zatrudnienie w sektorze może wzrosnąć do 75,5 tys. Jest to najlepszy wynik w regionie, który przybliża nas do roli lidera na Starym Kontynencie. Głównymi ośrodkami offshoringu usług biznesowych są Warszawa (54 centra), Kraków (43), Wrocław (38) i Łódź (31). Łącznie w tych czterech lokalizacjach znajduje się ponad połowa wszystkich analizowanych centrów usług w Polsce. Procesami biznesowymi obsługiwanymi w największej liczbie centrów są finanse i księgowość – 98 centrów, oraz usługi IT – 95. W Polsce przybywa również ośrodków KPO (Knowledge Process Outsourcing), obsługujących zaawansowane procesy oparte na wiedzy – tego typu usługi są wykonywane już w 23 centrach. W centra usług w Polsce zainwestowały przedsiębiorstwa z 22 państw, ponadto strukturę własnościową kilkunastu z nich charakteryzuje przewaga kapitału międzynarodowego. Większość centrów jest własnością firm z państw Unii Europejskiej (52%). Prawie 1/3 centrów usług z kapitałem zagranicznym w Polsce to inwestycje amerykańskie.

Wyniki analizy wskazują, że usługi wykonywane w centrach świadczone są w ponad 32 językach. Językiem, w którym najczęściej obsługuje się klientów, jest angielski. Prawie wszyscy przedstawiciele centrów (98%) zadeklarowali jego użycie podczas wykonywania usług. Na kolejnym miejscu znalazł się język niemiecki, o którego wykorzystywaniu wspomniało 80% respondentów. Prawie 3/4 badanych deklarowało wykonywanie usług w języku polskim. Generalnie, przez co najmniej 30% respondentów zostało wymienionych aż 11 języków. Poniżej tego progu znalazły się m.in. norweski, słowacki, węgierski, szwedzki, turecki i fiński (z udziałem większym niż 20%) oraz kilkanaście innych języków, w tym grecki, rumuński, języki bałtyckie, hebrajski i arabski.

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w centrach usług, włączając w to premie i dodatki wynikające z zatrudnienia, wyniosło w 2010 roku 4025 zł brutto (bez uwzględnienia wynagrodzeń w centrach R&D). Było zatem zdecydowanie wyższe od przeciętnego wynagrodzenia brutto w sektorze przedsiębiorstw w 2010 roku, którego wartość wynosiła według GUS 3435 zł. W zdecydowanej większości analizowanych centrów wartość wynagrodzenia wynosi co najmniej 4000 zł, w pozostałych przypadkach waha się w przedziale od 3000 do 3999 zł brutto.

– Tegoroczny raport ABSL wskazuje na kilka wyraźnych trendów, które – jeśli będziemy potrafili je właściwie wykorzystać – pozwolą nam osiągnąć pozycję lidera na Starym Kontynencie. Na uwagę zasługuje przede wszystkim tendencja do przechodzenia w stronę zaawansowanych usług opartych na wiedzy i wymagających specjalistów o coraz wyższych kwalifikacjach. Jeśli umocnimy nasze kompetencje w tym obszarze, mamy szanse stać się głównym europejskim ośrodkiem obsługi strategicznych, międzynarodowych projektów – przekonuje Marek Grodziński, członek zarządu Capgemini, wiceprezes zarządu ABSL nadzorujący projekty badawcze organizacji.

Jednak przedstawiciele polskich firm zwracają uwagę na nierówne szanse w konkurowaniu z zagranicznymi graczami. Rozwój zagranicznych firm SSC/BPO w Polsce jest pod stałą opieką władz państwa, zagraniczni inwestorzy otrzymują specjalne granty oraz inne instrumenty wsparcia. Polskie firmy nie mogą liczyć na podobne ułatwienia.

– Polska staje się prawdziwym tygrysem na rynku usług BPO. Rodzime firmy świadczące usługi dla biznesu generują rocznie przychody porównywalne z tymi, które wypracowują w naszym kraju globalne korporacje, a standard oferowanych rozwiązań nie odbiega od wzorców zachodnich. Ponadto, efektywne zarządzanie kosztami wpływa na bardzo dobrą relację ceny usług outsourcingowych do ich jakości. Warto zauważyć, że polskie przedsiębiorstwa rzadko mogą liczyć na wsparcie ze strony rządowej na porównywalnym poziomie jak inwestorzy zagraniczni. Mam nadzieję, że wkrótce będziemy świadkami spektakularnej ekspansji rodzimych firm poza granice kraju. Sprzyja temu postępująca integracja polskiego rynku BPO oraz powstawanie podmiotów działających na bardzo dużą skalę i mających coraz bardziej konkurencyjną ofertę – uważa Konrad Rochalski, prezes zarządu Grupy Outsourcing Experts, firmy zrzeszonej w Instytucie Outsourcingu. 

Marcin Złoch
www.outsourcing.com.pl

Udostępnij