04.01.2012

Podsumowanie 2011 roku w obszarze outsourcingu zarządzania dokumentami i obsługi procesów back-office

Rok 2011 upłynął na świecie pod znakiem kryzysu gospodarczego, jednak w Polsce pogorszenie sytuacji ekonomicznej nie było aż tak odczuwalne. Krajowe przedsiębiorstwa chętnie korzystały z pomocy zewnętrznych firm.

Rok 2011 upłynął na świecie pod znakiem kryzysu gospodarczego, jednak w Polsce pogorszenie sytuacji ekonomicznej nie było aż tak odczuwalne. Krajowe przedsiębiorstwa chętnie korzystały z pomocy zewnętrznych firm. Do najczęściej zlecanych obszarów Business Process Outsourcing należały niezmiennie procesy back-office. Na skorzystanie ze wspomnianych usług decydowały się zwłaszcza firmy ubezpieczeniowe oraz branża telekomunikacyjna i bankowa.

Kto korzysta z outsourcingu back-office?
W przypadku usług oferowanych przez ArchiDoc w 2011 roku największe przychody generował sektor telekomunikacyjny oraz mediowy – blisko 70%. Trend ten utrzymuje się już od wielu lat. W dalszej kolejności plasuje się branża bankowa – około 14% i ubezpieczeniowa – 10%. Pozostałe 8% udziału w obrotach ArchiDoc pochodzi ze spółek działających w innych obszarach.

 

 

Stopniowo korzyści płynące z zastosowania outsourcingu zaczynają dostrzegać także nowe sektory. Pojawiają się pierwsze zapytania i umowy z rynkiem energetycznym. W mijającym roku do grona klientów ArchiDoc dołączyły firmy z sektorów, z którymi spółka wcześniej nie współpracowała. Chodzi przede wszystkim o branżę dystrybucyjną, usługową i leasingową. W ostatnim czasie można także zaobserwować rosnące zainteresowanie klientów usługami dedykowanymi, np. skanowaniem umów hipotecznych dla bankowości czy obsługą procesu likwidacji szkód w firmach ubezpieczeniowych.

Rewolucja w outsourcingu bankowym
Branża BPO z dużą uwagą obserwowała wprowadzane w 2011 roku zmiany w prawie bankowym. Nowa regulacja wpłynęła na zmianę dotychczasowych zasad i trybu powierzania przez banki części swoich zadań zewnętrznym partnerom. Od 27 października 2011 instytucje finansowe mogą nie tylko zlecić prowadzenie windykacji należności, ale także korzystać z możliwości podoutsourcingu. Ponadto, nowelizacja znosi także nakaz każdorazowego zawiadamiania Komisji Nadzoru Finansowego o zamiarze zawarcia umowy z 14-dniowym wyprzedzeniem. Wprowadzone zmiany z pewnością spowodują obniżenie kosztów działalności prowadzonej przez instytucje finansowe oraz pozwolą na szersze stosowanie outsourcingu w działalności bankowej w Polsce.

Kondycja branży w dobie kryzysu
Światowy kryzys gospodarczy nie wpłynął negatywnie na kondycję branży BPO w Polsce. Na przekór panującym tendencjom, rodzimy rynek outsourcingu nadal dynamicznie się rozwija. Rok 2012 zapowiada się równie obiecująco, jak mijający 2011. Z pomocy zewnętrznego partnera korzystają już nie tylko międzynarodowe korporacje, ale także małe i średnie przedsiębiorstwa. Dla wielu instytucji zlecenie części procesów stało się bowiem ważnym elementem strategii zarządzania i doskonałym rozwiązaniem biznesowym. Współpraca z outsourcerem przynosi nie tylko znaczne oszczędności, ale także pozwala efektywniej realizować kluczowe zadania firmy i tym samym bezpośrednio wpływa na budowanie przewag konkurencyjnych.

Konrad Rochalski
Prezes Zarządu ArchiDoc
 

Udostępnij