10.12.2009

Podsumowanie roku 2009 na rynku Business Outsourcing Process (BPO)

W 2009 roku zainteresowanie usługami typu BPO (ang. Business Proces Outsourcing) rosło. Branża zanotowała kolejny dobry okres, szczególnie na tle innych sektorów gospodarki. iczba zawartych umów outsourcingowych utrzymuje stały poziom wobec 2008 roku...

W 2009 roku zainteresowanie usługami typu BPO (ang. Business Proces Outsourcing) rosło. Branża zanotowała kolejny dobry okres, szczególnie na tle innych sektorów gospodarki. Liczba zawartych umów outsourcingowych utrzymuje stały poziom wobec 2008 roku, a dostęp do wykwalifikowanych pracowników oraz wciąż konkurencyjne koszty działalności powodują, iż polski rynek outsourcingu zyskuje w oczach zagranicznych inwestorów.

Dla firm zajmujących się BPO spowolnienie gospodarcze okazało się stosunkowo łagodne. Można stwierdzić, że kryzys sprzyja rozwojowi firm outsourcingowych, ponieważ dostarczają one rozwiązania optymalizujące strukturę kosztów klientów. W okresie zawirowań gospodarczych takie możliwości są na szczególnie cenne.

Z drugiej strony obserwowany w poprzednich latach dynamiczny – ok. 20% wzrost branży BPO – niewątpliwie wyhamował W 2009 roku zainteresowanie usługami outsourcingowymi było wciąż duże, jednak kontrakty często obejmowały mniejszą liczbę operacji w skutek ogólnego spowolnienia na rynku W przypadku trwających, często wieloletnich, kontraktów outsourcingowych bardzo trudno jest zrezygnować z usługi „z dnia na dzień”. Tak jak mogliśmy to zaobserwować w innych branżach. W przypadku więc konieczności ograniczenia kosztów, zleceniodawcy – zamiast wycofywać się z umowy – po prostu dostosowywali skalę biznesu do potrzeb. Branżę BPO ominął dzięki temu problem odpływu klientów, dotykający wiele innych sektorów. Ten okres jest doskonałym przykładem na to, że dobrze przemyślany i skonstruowany kontrakt outsourcingowy, nawet w czasach spowolnienia gospodarczego jest bezpiecznym biznesowo rozwiązaniem zarówno dla klienta jak i usługodawcy.

Jedną z zauważalnych tendencji na rynku BPO jest postrzeganie outsourcingu w kategoriach korzyści oraz większe poczucie bezpieczeństwa w kontekście przekazywania wybranych procesów zewnętrznym wykonawcom. W świadomości zleceniodawców, BPO nie jest jedynie sposobem na pozbycie się „niewygodnych” lub uciążliwych funkcji, lecz przede wszystkim metodą budowania przewagi konkurencyjnej. Przedsiębiorcy zaczynają rozumieć ideę outsourcingu i starają się koncentrować na swojej kluczowej działalności, przekazując na zewnątrz procesy ją wspierające, np. back-office.

Liczymy, że w nadchodzącym roku zwiększy się zainteresowanie usługami BPO także wśród podmiotów, które do tej pory realizowały procesy głównie we własnym zakresie (np. administracja publiczna, sektor energetyki czy służba zdrowia). Procesy prywatyzacyjne wielu przedsiębiorstw energetycznych – zarówno elektrowni jak i firm dystrybucyjnych – są już bardzo zaawansowane. Działanie tych firm w warunkach wolnej konkurencji z pewnością będzie sprzyjać wdrażaniu nowoczesnych rozwiązań, a tym samym branża outsourcingu może zyskać nowe możliwości.

Charakterystyczną cechą rynku BPO w Polsce jest stosunkowo duże rozdrobnienie, szczególnie zauważalne w segmentach call center i archiwizacji. Spodziewamy się, że w latach 2010-2012 dojdzie do kilku znaczących akwizycji, które mogą wpłynąć na strukturę tej branży w Polsce. Duże zainteresowanie polskimi firmami outsourcingowymi wykazują także zagraniczni inwestorzy, którzy dostrzegają ogromny potencjał naszego rynku. Obecnie konsolidacja sektora BPO odbywa się przy istotnym udziale polskich firm. Najsilniejsze na rynku podmioty posiadające polski kapitał – takie jak ArchiDoc – już teraz poszukują nowych obiektów akwizycji. Efektem konsolidacji będzie wzrost konkurencyjności firm outsourcingowych, co wpłynie korzystnie na rozwój całego sektora Business Process Outsourcing.

Konrad Rochalski, Prezes Zarządu ArchiDoc Sp. z o.o.

Udostępnij