18.12.2021

Procedura zgłaszania przypadków nieprawidłowości oraz ochrony osób dokonujących zgłoszeń

Na podstawie Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii, Zarząd spółki ArchiDoc S.A. spełniając obowiązek wynikający z przepisów ustalił i podaje do wiadomości:

Zarządzenie nr 1/12/2021 Zarządu Spółki ArchiDoc S.A. z dnia 17.12.2021 r. w sprawie wdrożenia w ArchiDoc S.A. procedury zgłaszania przypadków nieprawidłowości oraz ochrony osób dokonujących zgłoszeń

Oświadczenie dotyczące Procedury zgłasznia naruszeń

Udostępnij