20.04.2022

Procedura zgłaszania przypadków nieprawidłowości oraz ochrony osób dokonujących zgłoszeń

Na podstawie Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii, Zarząd spółki ArchiDoc S.A. spełniając obowiązek wynikający z przepisów oraz w celu ujednolicenia procedur w tym zakresie dla wszystkich spółek Grupy OASIS, ustalił i podaje do wiadomości:

Zarządzenie Zarządu Spółki ArchiDoc S.A. z dnia 20.04.2022 roku w sprawie wdrożenia w ArchiDoc S.A. procedury zgłaszania przypadków nieprawidłowości oraz ochrony osób dokonujących zgłoszeń w wersji polityki Grupowej – SPEAK UP POLICY:
Speak Up Policy z dnia 20.04.2022_Sygnaliści.

Oświadczenie, dotyczące procedury zgłaszania naruszeń.

Udostępnij