06.07.2011

Przyszłość outsourcingu windykacji należności

Z danych Krajowego Rejestru Długów wynika, że od 2008 roku kwota nieuregulowanych w terminie zobowiązań Polaków wzrosła aż o 25 mld zł i obecnie wynosi 84,34 mld zł. Terminowa spłata należności oraz szybkie odzyskanie wierzytelności od kontrahentów są bardzo ważną kwestią dla każdego przedsiębiorstwa.

Z danych Krajowego Rejestru Długów wynika, że od 2008 roku kwota nieuregulowanych w terminie zobowiązań Polaków wzrosła aż o 25 mld zł i obecnie wynosi 84,34 mld zł. Terminowa spłata należności oraz szybkie odzyskanie wierzytelności od kontrahentów są bardzo ważną kwestią dla każdego przedsiębiorstwa. Wiadomo, że w działalności biznesowej płynność finansowa jest sprawą priorytetową. Jakie są zatem najefektywniejsze rozwiązania dla przedsiębiorstwa chcącego odzyskać swoje pieniądze?

Skutecznym sposobem na usprawnienie procesu windykacji jest nawiązanie współpracy z zewnętrznym partnerem. Z badań spółki ArchiDoc – spółki wchodzącej w skład Grupy Outsourcing Experts, lider w dziedzinie innowacyjnego zarządzania dokumentami i obsługi procesów back-office – wynika, że od 2008 roku popularność delegowania na zewnątrz czynności związanych z odzyskiwaniem należności wzrosła ponad dwukrotnie. W 2010 roku aż 32% przedsiębiorców deklarowało, że korzysta z outsourcingu windykacji.

Wśród branż, które najczęściej decydują się na współpracę z zewnętrzną firmą windykacyjną należy wymienić:

  • Produkcję – w porównaniu do 2008 roku prawie dwukrotny wzrost, obecnie 31% badanych wybiera outsourcing windykacji;
  • Handel – aż 50% przedsiębiorców z tego sektora deleguje na zewnątrz zarządzanie wierzytelnościami;
  • Infrastrukturę – trzykrotny wzrost od 2008 roku, obecnie 33% korzysta z pomocy zewnętrznego partnera.

Jakie czynniki sprawiają, że na outsourcing windykacji decyduje się coraz więcej polskich przedsiębiorstw? Przede wszystkim firmy specjalizujące się w tego typu działalności – oprócz odzyskiwania wierzytelności – zajmują się także bieżącym monitoringiem płatności, windykacją sądową czy obrotem długami. Dodatkowo, zapewniają swoim klientom oszczędność czasu, miejsca i znaczne obniżenie kosztów działalności.

Według badania ArchiDoc, przeprowadzonego w 2010 roku, outsourcing windykacji należności czeka nieco większy wzrost niż w ciągu ostatnich dwóch lat. Obecnie niemal co czwarte przedsiębiorstwo deklaruje zwiększenie wydatków na ten proces. Największy, bo aż 37% wzrost nakładów na windykację należności planuje branża finansowa (w porównaniu do 20% w 2008 roku). Również Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przewiduje, że rynek windykacji w Polsce znacznie się rozwinie. Według szacunków IBnGR w 2014 roku wartość rynku zarządzania wierzytelnościami wzrośnie z około 17 mld zł do ponad 22 mld zł .

Znakomitym przykładem obrazującym udaną współpracę z firmą zewnętrzną – zapewniającą profesjonalną obsługę windykacji należności – jest projekt realizowany przez Voice Contact Center na rzecz Wydawnictwa G+J RBA. Kampania dotyczyła monitoringu należności i była skierowana do prenumeratorów miesięcznika National Geographic Polska. W projekcie wykorzystywano zarówno komunikację telefoniczną, jak i e-mailową. Dzięki efektywności Voice Contact Center aż w 83% przypadków rozwiązano problematyczne sytuacje, w wyniku których powstały zaległości w płatnościach. Istotnym elementem współpracy było nie tylko odzyskanie należności, ale także utrzymanie zamówień i budowanie długoterminowych relacji z Klientami.
Projekt „Windykacja Należności” realizowany przez spółkę Voice Contact Center na rzecz Wydawnictwa G+J RBA otrzymał prestiżową branżową nagrodę w konkursie Marketingu Bezpośredniego Golden Arrow 2011, w kategorii Telemarketing.

Voice Contact Center jest także partnerem Wydawnictwa przy realizacji projektów sprzedażowych i właśnie dzięki bardzo dobrym wynikom na tych projektach, Wydawnictwo G+J RBA zdecydowało o powierzeniu Voice Contact Center m.in. telefonicznej windykacji. W najbliższym czasie spółki planują rozszerzyć współpracę w obszarze związanym z telefoniczną obsługą klienta.

Artur Wojtaszek, wiceprezes zarządu Outsourcing Experts
 

Udostępnij