28.05.2013

Rzeczpospolita, Doba pracownicza do zmiany

Z korzyścią dla sektora przedsiębiorstw byłyby m.in. zmiany w ustalaniu doby pracowniczej, co obecnie utrudnia organizację pracy w systemie zmianowym.

Z korzyścią dla sektora przedsiębiorstw byłyby m.in. zmiany w ustalaniu doby pracowniczej, co obecnie utrudnia organizację pracy w systemie zmianowym. Dłuższe okresy rozliczeniowe (zdefiniowane maksymalnym okresem) powinny zostać określone do swobodnego wyboru pracodawcy, a nie być tylko dedykowane dla niektórych branż.

Jednocześnie powinna istnieć możliwość planowania i tworzenia harmonogramów czasu pracy na okresy krótsze niż okresy rozliczeniowe. Warto też rozważyć zmianę, by dodatki za nadgodziny wypłacane były po zakończeniu okresu rozliczeniowego, a nie po każdym miesiącu, za który rozliczane jest wynagrodzenie.

Iga Mettler,
HR Manager ArchiDoc
 

Udostępnij