26.01.2011

„Rzeczpospolita”, Outsourcing to źródło dostępu do zaawansowanych technologii

Outsourcing wciąż jest postrzegany przez polskie przedsiębiorstwa głównie jako metoda redukcji kosztów. Według analizy wdrożeń przeprowadzonych przez firmę ArchiDoc powierzenie obsługi procesów wyspecjalizowanej firmie zewnętrznej generuje nawet 20 proc. oszczędności.

Outsourcing wciąż jest postrzegany przez polskie przedsiębiorstwa głównie jako metoda redukcji kosztów. Według analizy wdrożeń przeprowadzonych przez firmę ArchiDoc powierzenie obsługi procesów wyspecjalizowanej firmie zewnętrznej generuje nawet 20 proc. oszczędności. Dzisiaj jednak menedżerowie coraz częściej widzą w outsourcingu także źródło dostępu do zaawansowanych know-how i technologii, a także możliwość elastycznego wykorzystywania zasobów, np. ludzi i infrastruktury logistycznej. Jak pokazuje praktyka, optymalne korzyści z takiego modelu biznesowego najczęściej odnoszą firmy traktujące współpracę z partnerem zewnętrznym wielowymiarowo.

W ostatnich latach coraz popularniejsze staje się wydzielanie z przedsiębiorstwa procesów back-office. Według badań z takich usług korzysta już blisko polowa dużych firm. Najwcześniej ten trend stał się widoczny w branży telekomunikacyjnej. W 2003 roku na powierzenie dokumentacji klienckiej firmie zewnętrznej zdecydowała się Telekomunikacja Polska, zlecając spółce ArchiDoc zorganizowanie i obsługę Centralnego Archiwum Dokumentów. Współpraca obu firm trwa do dziś i na przestrzeni tych kilku lat systematycznie poszerzała się o kolejne procesy. Obecnie ArchiDoc prowadzi dla operatora także Centralną Kancelarię Dokumentów oraz Centrum Rejestracji Danych.

Wdrożenie usługi przyczyniło się zarówno do ograniczenia kosztów obsługi danych procesów, jak i poprawy jakości obsługi klienta końcowego i skutkowało mniejszymi wydatkami na powierzchnię do przechowywania i procesowania tak dużych ilości dokumentacji, oszczędnościami wynikającymi z szybszego realizowania procesów, redukcją reklamacji, spadkiem kosztów osobowych i administracyjnych, skuteczniejszą kontrolą procesu zarządzania informacją oraz zwiększeniem poziomu bezpieczeństwa dokumentów. Z doświadczeń największego polskiego operatora skorzystały następne firmy z tego sektora, m.in. Netia, Tele2, Canal+.

Z outsourcingu back-office coraz odważniej korzystają także branże bankowa i ubezpieczeniowa. Wydzielenie obsługi dokumentacji kredytowej przez Kredyt Bank czy powierzenie ArchiDoc obsługi centralnej kancelarii dokumentów przez Bank Millennium i ING Bank Śląski to tylko niektóre przykłady. Ostatnio widocznym na rynku trendem jest integracja procesów, czyli powierzenie kompleksowej obsługi danego obszaru jednej firmie lub grupie podmiotów posiadających uzupełniające się kompetencje. Jeden z największych banków detalicznych skorzystał z usługi firm ArchiDoc i Call One polegającej na pozyskiwaniu klientów na produkty consumer finance. Synergia działania obu podmiotów skutkowała skróceniem realizacji całego procesu z dwóch tygodni do pięciu dni. Współpraca z jednym dostawcą ułatwiła zleceniodawcy zarządzanie kontraktem i monitorowanie efektów kooperacji.

Konrad Rochalski, Prezes Zarządu ArchiDoc

Udostępnij