10.01.2006

Spotkanie Prasowe ArchiDoc

W dniu 11.01.2006 podczas zorganizowanego przez nas w Warszawie spotkania prasowego, przedstawiliśmy główne elementy naszej nowej strategii rynkowej:

W dniu 11.01.2006 podczas zorganizowanego przez nas w Warszawie spotkania prasowego, przedstawiliśmy główne elementy naszej nowej strategii rynkowej: nową nazwę i nową identyfikację wizualną naszej firmy, rozszerzoną ofertę naszych usług oraz nową strukturę organizacyjną naszej firmy, w ramach której działają  dwa Centra Operacyjne: Północ z siedzibą we Włocławku, Południe z siedzibą w Katowicach oraz  Biura Klientów Strategicznych w Warszawie. Nową strategię przedstawił Prezes ArchiDoc, Piotr Cholewa, natomiast nowy portfel usług ArchiDoc wraz z przykładami wdrożeń zaprezentował Marek Bronder, Dyrektor ds. Rozwoju. Spotkanie moderowała Anna Zawadzka, Marketing Manager naszej firmy. W spotkaniu wzięło udział 18 przedstawicieli prasy gospodarczej i informatycznej.

Zmianę strategii rozwoju firmy odzwierciedla zmiana nazwy firmy – z Archiwa Śląskie na ArchiDoc. Nowa nazwa odzwierciedla wykorzystywanie przez firmę najnowszych technologii do zastosowań archiwistycznych, bezpieczeństwo stosowanych rozwiązań technicznych, szybkość dokonywania wdrożeń oraz realizowania usług, a także wiarygodność i doświadczenie związane z wieloletnią obsługą dużych kontraktów.
 
Zmiana strategii rynkowej wiąże się z rozszerzeniem zakresu usług świadczonych przez firmę. Poza usługami archiwizacji dokumentów realizowanymi przez Archiwa Śląskie, ArchiDoc ma w swojej ofercie rozwiązania dotyczące również archiwizacji danych elektronicznych (na przykład pochodzących z systemów CRM czy ERP firm-klientów). W ramach tych usług ArchiDoc wdraża dla klienta elektroniczne repozytorium, do którego dokumenty są wprowadzane z zastosowaniem najnowszych technologii skanowania i skąd mogą być udostępniane zarówno w formie papierowej, jak też elektronicznej. ArchiDoc oferuje również rozwiązania do zarządzania elektronicznym obiegiem dokumentów oraz outsourcing zarządzania korespondencją przychodzącą i wychodzącą firm-klientów.
 
Firma ArchiDoc postanowiła również dokonać zmian w strukturze organizacyjnej firmy, wyodrębniając w niej dwa Centra Operacyjne: Południe z siedzibą w Katowicach i Północ z siedziba we Włocławku. Regionalizacja pozwoli na lepsze spenetrowanie rynków lokalnych i dotarcie do podmiotów lokalnych świadczących swoje usługi w określonych obszarach kraju. W najbliższych miesiącach firma uruchomi również Biuro Klientów Strategicznych w Warszawie, w którym będą zlokalizowane działy sprzedaży i marketingu. Siedziba zarządu spółki pozostanie natomiast
w Katowicach.
 
„W ciągu trzech najbliższych lat zamierzamy skoncentrować się na rozwoju naszej oferty
o całościowe rozwiązanie służące do zarządzania kontaktami z klientem”, powiedział Piotr Cholewa, Prezes Zarządu ArchiDoc. „Będziemy rozwijać zarówno samo rozwiązanie, jak również infrastrukturę, która pozwoli nam pozyskać kilku dużych klientów oraz rozwijać nasze kompetencje w tym zakresie. W tym celu w najbliższym roku zamierzamy uruchomić własne call center jak też stworzyć Foldery Klientów, zawierające dokumenty papierowe, przesyłane faksem, e-maile oraz nagrania z call center. Będziemy również poszerzać naszą ofertę outsourcingu korespondencji”.
 

Udostępnij