16.08.2010

Vidart Biznes Partner, „Ważne uwarunkowania prawne”

Według obowiązujących w Polsce przepisów e-fakturą jest tylko i wyłącznie dokument podpisany bezpiecznym e-podpisem lub przesłany w specjalnym systemie EDL.

Według obowiązujących w Polsce przepisów e-fakturą jest tylko i wyłącznie dokument podpisany bezpiecznym e-podpisem lub przesłany w specjalnym systemie EDL. Obowiązujące w Polsce przepisy prawne (np. rozporządzenie Ministra Finansów z 14 lipca 2005) umożliwiają przedsiębiorcom stosowanie e-faktur w wymianie handlowej.

Wprowadzone niedawno zmiany w przepisach zapewniają podmiotom korzystającym z elektronicznego systemu fakturowania możliwość bezproblemowego rozliczania się z Urzędem Skarbowym. Treść oraz skutki prawne wystawienia i otrzymania faktury w formie elektronicznej są identyczne, jak w przypadku faktury papierowej. Różnica polega tylko na sposobie przechowywania dokumentacji księgowej. Podobnie jak faktura papierowa archiwizowana jest np.: w segregatorze, e-faktura powinna być przechowywana na dysku, płycie CD lub dowolnym nośniku multimedialnym. Ustawodawca wymaga jedynie, aby plik elektroniczny zawierający e-fakturę był udostępniony na żądanie Urzędu Skarbowego.

Inwestycje w elektroniczne formy zarządzania dokumentami – nie tylko w odniesieniu do
e-faktur – są wymogiem konkurencyjności i innowacyjnego podejścia do biznesu. Komisja Europejska pracuje nad projektem ustawy mającej zlikwidować różnice między fakturami elektronicznymi i zwykłymi. Według planu, do końca 2012 roku wszystkie państwa członkowskie mają wprowadzić nowe rozwiązania ułatwiające obrót faktur elektronicznych.

ArchiDoc i PRNews.pl

Udostępnij