09.10.2009

Zapytania ofertowe na świadczenie usług w ramach projektu EFS

ArchiDoc Sp. z o. o. otrzymał w 2009 roku dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach poddziałania 2.1.1 POKL na realizację projektu szkoleniowego nr WND-POKL.02.01.01-00-832/09.

          

ArchiDoc Sp. z o. o. pozyskał dotację Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację kompleksowego projektu szkoleniowego. Środki, które przeznaczone zostaną na program rozwoju kompetencji pracowników, spółka otrzymała w drodze konkursu ofert zorganizowanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. Program rozwoju kompetencji pracowników spółki zostanie zrealizowany w latach 2009-2011. Więcej

FORMULARZE ZAPYTAŃ OFERTOWYCH ORAZ PROTOKÓŁ WYBORU OFERENTA:

Udostępnij