Archiwum akt osobowo-płacowych

Szukasz dokumentów
do emerytury?

Informacji o przechowywanym zasobie oraz sposobie załatwiania spraw udzielamy
telefonicznie oraz w w siedzibie Zakładu Usług Archiwistycznych:

ArchiDoc S.A.ul. Niedźwiedziniec 10, 41-506 Chorzów

Centralny Dział Archiwizacji

  • +48 32 721 99 12
    od poniedziałku do piątku w godz. 07:00 - 09:30 i 10:00 - 15:00

Podania o sporządzenie odpisu lub kopii akt osobowo – płacowych należy przesyłać na powyższy adres korespondencyjny.

W treści pisma prosimy o podanie:

  • imienia i nazwiska (opcjonalnie: nazwiska panieńskiego),
  • daty urodzenia,
  • pełnego adresu korespondencyjnego,
  • numeru telefonu kontaktowego,
  • informacji jakiej dokumentacji dotyczy prośba o sporządzenie odpisu lub kopii (z jakiego przedsiębiorstwa, z jakiego okresu).

W przypadku otrzymania zapytania pracownicy Działu Obsługi Klienta CDA ArchiDoc w ciągu siedmiu dni sprawdzają stan dokumentacji, możliwości realizacji oraz dokonują wyceny zamówienia. Zamawiający opłaca koszty wykonania odpisów lub kopii w momencie nadejścia przesyłki z dokumentami.

Opłaty za świadczone usługi reguluje zarządzenie wewnętrzne Prezesa Zarządu ArchiDoc S.A. z uwzględnieniem wytycznych zawartych w rozporządzeniu Ministra Kultury z dnia 10 lutego 2005 r. w sprawie określenia maksymalnej wysokości opłat za sporządzenie odpisu lub kopii dokumentacji o czasowym okresie przechowywania.

Pytania, odpowiedzi i dokumenty

Skontaktuj się z nami

Jesteś zainteresowany naszymi
usługami? Wypełnij formularz kontaktowy
lub skontaktuj się bezpośrednio
z naszym konsultantem:

Administratorem danych osobowych osoby korzystającej ze strony http://www.archidoc.pl/, w tym kontaktującej się za pośrednictwem poczty elektronicznej z ArchiDoc S.A. (dalej: „Użytkownik”), jest ArchiDoc S.A. z siedzibą w Chorzowie, przy ul. Niedźwiedziniec 10, 41-506 Chorzów. W sprawach związanych z podanymi przez Użytkownika danymi osobowymi, Użytkownik może się kontaktować z powołanym przez ArchiDoc S.A. Inspektorem Ochrony Danych Osobowych (IODO): Bartosz Terlecki, ul. Niedźwiedziniec 10, 41 – 506 Chorzów, e-mail: iod@archidoc.pl. Podstawą prawną przetwarzania przez ArchiDoc S.A. danych osobowych Użytkownika jest wyrażona przez Użytkownika zgoda, a także w przypadku ewentualnych roszczeń – ustalenie, dochodzenie lub obrona roszczeń. Dane osobowe Użytkownika przetwarzane są wyłącznie dla celów udzielenia przez ArchiDoc S.A. informacji zwrotnej na zadane przez Użytkownika pytanie/a, w przypadku ewentualnych roszczeń – w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie uniemożliwi ustosunkowanie się do zadanego przez Użytkownika pytania. Dane osobowe Użytkownika będą przechowywane do czasu cofnięcia zgody, a także przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń. Dane nie są przekazywane podmiotom trzecim, poza tymi, którzy uprawnieni są do przetwarzania danych na podstawie przepisów prawa. Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych Użytkownika do państwa trzeciego ani, do organizacji międzynarodowych, za wyjątkiem usług świadczonych przez Google Analytics, Google AdWords. Użytkownik ma prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, przenoszenia i usunięcia, a także prawo do ograniczenia przetwarzania danych. Użytkownik ma prawo cofnąć zgodę w każdym czasie, poprzez złożenie oświadczenia na adres: iod@archidoc.pl i jednocześnie archidoc@archidoc.pl. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, dokonanego na podstawie zgody przed jej cofnięciem. W związku z przetwarzaniem danych osobowych Użytkownika przez Administratora Użytkownikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. W oparciu o dane osobowe Użytkownika Administrator nie będzie podejmował wobec Użytkownika zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.