Banki i Finanse

06.09.2023

Elektronizacja obsługi mandatów

ArchiDoc wprowadza elektroniczną komunikację z urzędami zajmującymi się ruchem drogowym w 17 krajach Europy. Dla instytucji finansowych, które outsourcują obsługę mandatów, może to oznaczać zauważalne obniżenie kosztów.

03.08.2018

ArchiDoc usprawnia procesy biznesowe kolejnych banków

Spółka z Grupy OEX konsekwentnie rozwija ofertę rozwiązań dla sektora finansowego i pozyskuje kolejnych klientów. Do grona instytucji współpracujących z ArchiDoc dołączył Alior Bank.

04.04.2018

Grupa OEX wspiera proces obsługi klientów VIPPO

Spółki Voice Contact Center i ArchiDoc z Grupy OEX realizują usługi z obszaru wielokanałowej obsługi klienta i zarządzania dokumentami dla VIPPO, nowego gracza na rynku fin-tech w Polsce.

30.01.2018

Innowacje.newseria.pl, Digitalizacja w Polsce następuje najszybciej w obszarach o dużej konkurencji

 Najbardziej innowacyjne są branże poddane dużej walce konkurencyjnej. W tym momencie taką branżą jest na przykład telekomunikacja, branża ubezpieczeniowa czy bankowa.

05.12.2016

Sektor bankowy w fazie głębszych zmian

Polska może stracić pozycję lidera w Europie Środkowej pod względem rentowności sektora bankowego. Prognozy Deloitte pokazują, że proste metody kreowania wyników przestają wystarczać. Jedną z szans jest zacieśnienie strategicznej współpracy instytucji finansowych z firmami technologiczno-usługowymi.
 

23.04.2012

ArchiDoc kontynuuje współpracę z ING Bankiem Śląskim

ING Bank Śląski przedłużył kontrakt z firmą ArchiDoc. Spółka z Grupy Outsourcing Experts od 2009 roku kompleksowo zarządza procesami kancelaryjnymi w Banku. Nowa umowa została podpisana na 2 lata z możliwością jej przedłużenia.