Case studies

PKP Energetyka S.A.

Zakres usługi

 • Utworzenie centralnego archiwum dokumentacji:
  • Stworzenie dedykowanego katalogu rejestracji dokumentów
  • Odbiór dokumentów z lokalizacji w całej Polsce
  • Rejestracja dokumentów w systemie informatycznym obsługującym centralne archiwum
  • Przechowywanie dokumentów papierowych
  • Obsługa dokumentacji, w tym:
   • wypożyczeń w formie elektronicznej i papierowej za pośrednictwem systemu
   • brakowania i niszczenia dokumentacji
 • Prowadzenie składnicy akt w lokalizacji Klienta powiązanej systemowo z centralnym archiwum:
  • Rejestracja dokumentacji
  • Bieżące udostępnianie oryginałów dokumentów
  • Skanowanie dokumentów na żądanie

Skala projektu

Ponad 2 500 metrów bieżących przejętej i zarejestrowanej dokumentacji

Ponad 12 000 przejechanych kilometrów w ramach utworzenia archiwum

Odbiór dokumentów z 18 lokalizacji w całej Polsce

Rejestracja ponad 500 metrów bieżących dokumentacji kadrowej i akt osobowych

Korzyści biznesowe

 • Szybki i wygodny dostęp do dokumentów w formie elektronicznej dla użytkowników w kilku lokalizacjach
 • Możliwość jednoczesnej pracy wielu pracowników klienta z jednym dokumentem
 • Elastyczne rozładowywanie okresowych wahań ilości przetwarzanych dokumentów
 • Terminowe realizowanie procesów – gwarantowane SLA
 • Przeniesienie odpowiedzialności za prawidłowe funkcjonowanie archiwum na Wykonawcę
 • Skuteczniejsza ochrona informacji zawartych w dokumentach
 • Zminimalizowanie ryzyka uszkodzenia/zniszczenia źródłowej dokumentacji papierowej

Case studies

CANAL+ Polska

Wdrożenie aplikacji przyniosło korzyści na trzech płaszczyznach: obniżenia kosztów, zwiększenia bezpieczeństwa i oszczędności czasu

Więcej

PKP Energetyka S.A.

Ponad 2 500 metrów bieżących przejętej i zarejestrowanej dokumentacji, odbiór dokumentów z 18 lokalizacji w całej Polsce

Więcej

Sprawdź, co możemy zrobić dla Twojej firmy!

Zapytaj o ofertę