Case studies

CANAL+ Polska

Zakres usługi

 • Elektroniczny obieg faktur:
  • podstawowy obieg dla wszystkich dokumentów kosztowych
  • drugi obieg dla dokumentów kosztowych dotyczących pracowników
  • trzeci osobny obieg dla dokumentów dotyczących zarządu
 • Dostosowanie do systemów: finansowo-księgowego i zamówień
 • Skanowanie i rejestracja faktur
 • Weryfikacja, zatwierdzanie i archiwizacja faktur po zapłacie
 • Powiadomienia systemowe do użytkowników o oczekujących na nich zadaniach

Skala projektu

około 1500 faktur procesowanych miesięcznie

około 75 faktur rejestrowanych w ciągu 24h

około 500 zadowolonych użytkowników

Korzyści biznesowe

 • Zastąpienie dystrybucji faktur w wersji papierowej oraz możliwość archiwizacji w wersji elektronicznej
 • Obniżenie kosztów związanych z przetwarzaniem i archiwizacją faktur papierowych
 • Sprawny i bezpieczny obieg faktur kosztowych
 • Pełna i przejrzysta dokumentacja wydatków
 • Łatwe powiązanie faktury z dokumentami w systemie zamówień zawierającymi akceptację dla poniesionego wydatku
 • Usprawniony proces przepływu faktur pomiędzy działami biznesowymi i finansowymi
 • Szybsze procesowanie faktur i minimalizacja ryzyka wystąpienia nieterminowych płatności
 • Automatyzacja procesu wprowadzania danych z faktur do systemu dzięki narzędziu OCR
 • Bezpieczeństwo finansowe i reputacyjne spółki

Case studies

CANAL+ Polska

Wdrożenie aplikacji przyniosło korzyści na trzech płaszczyznach: obniżenia kosztów, zwiększenia bezpieczeństwa i oszczędności czasu

Więcej

PKP Energetyka S.A.

Ponad 2 500 metrów bieżących przejętej i zarejestrowanej dokumentacji, odbiór dokumentów z 18 lokalizacji w całej Polsce

Więcej

Sprawdź, co możemy zrobić dla Twojej firmy!

Zapytaj o ofertę