Case studies

Sieć klinik specjalizujących się w leczeniu chorób serca

Rozpoczęcie współpracy: 2015

Zakres usługi

  • Inwentaryzacja dokumentacji medycznej
  • Archiwizacja dokumentów
  • Udostępnianie dokumentów w wersji papierowej lub elektronicznej
  • Brakowanie i niszczenie

Najważniejsze informacje

Ponad 200 000 przechowywanych dokumentów

Restrykcyjne procedury bezpieczeństwa

Realizacja procesu zgodnie z obowiązującymi regulacjami prawnymi

Dostęp do dokumentów w wersji papierowej lub elektronicznej

Korzyści biznesowe

  • Usprawnienie dostępu do dokumentów
  • Możliwość jednoczesnej pracy z jedną teczką pacjenta w wersji elektronicznej dla kilku uprawnionych użytkowników
  • Zapewnienie pełnej ochrony danych
  • Minimalizacja ryzyka zniszczenia dokumentacji źródłowej
  • Zwolnienie powierzchni archiwalnej

Case studies

PKP Energetyka S.A.

Ponad 2 500 metrów bieżących przejętej i zarejestrowanej dokumentacji, odbiór dokumentów z 18 lokalizacji w całej Polsce

Więcej

PKP Energetyka Centrum Usług Wspólnych Sp. z o.o.

Około 6 000 dokumentów papierowych i elektronicznych procesowanych w skali miesiąca, około 120 000 pozyskiwanych metryk w trakcie miesiąca.

Więcej

Sprawdź, co możemy zrobić dla Twojej firmy!

Zapytaj o ofertę