11.05.2006

10.05.2006, Nowe Centrum Operacyjne ARCHIDOC

10 maja 2006 r. - Spółka ArchiDoc uruchomiła nowe Centrum Operacyjne, które będzie realizowało projekty dla klientów firmy z rejonu Warszawy i okolic oraz wspierało logistycznie nowo otwarte Biuro Klientów Strategicznych, mieszczące się na ul. Siennej 39 w Warszawie.

Centrum Operacyjne Warszawa zlokalizowane jest na terenie Parkridge Distribution Centre Warsaw
w Młochowie koło Nadarzyna, 12 kilometrów na południowy zachód od Warszawy. Jego całkowita powierzchnia wynosi 1800 m kw. – w tym 1650 m kw. powierzchni magazynowej i 150 m kw. powierzchni biurowej ze stanowiskami do skanowania i obróbki dokumentów. Oddział świadczy pełen zakres usług kompleksowego zarządzania dokumentami i łącznie może operować ilością 35 tysięcy metrów bieżących dokumentacji. Sprawne i szybkie zarządzanie dokumentacją, zarówno w wersji papierowej, jak też elektronicznej odbywa się dzięki wdrożeniu autorskich systemów do zarządzania dokumentami ArDok i ReDok.

Centrum Operacyjne Warszawa spełnia wszystkie wymogi prawne dotyczące archiwizacji dokumentów oraz danych i gwarantuje ich przechowywanie w sposób zapewniający zabezpieczenie przed utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem. Spełnione zostały rygorystyczne normy dotyczące ochrony dokumentów i danych osobowych, zarówno od strony informatycznej – w przypadku dokumentów elektronicznych, jak i od strony ochrony fizycznej – w przypadku dokumentów papierowych. Oddział posiada również sejf przeznaczony do przechowywania nośników magnetycznych oraz specjalistyczne urządzenia do ich transportu. Ponadto firma ArchiDoc zdecydowała się zapewnić dodatkową, wewnętrzną ochronę fizyczną, przez 24 godziny na dobę. Magazyn oraz pomieszczenia biurowe wyposażono także w system alarmowy, system telewizji przemysłowej oraz system kontroli dostępu do pomieszczeń.

Decyzja o zlokalizowaniu nowego oddziału ArchiDoc na terenie Parkridge Distribution Centre uwarunkowana była bliskością drogi krajowej numer 8, zapewniającej dogodne połączenie z Warszawą. „Pozwoli nam to na dalsze usprawnienia w obsłudze naszych klientów z Warszawy i okolic, zwłaszcza pod względem logistycznym. Czas dostawy i odbioru dokumentów – zarówno papierowych, jak też umieszczonych na nośnikach magnetycznych – będzie zdecydowanie krótszy”, powiedział Marek Bronder, Dyrektor Ds. Rozwoju ArchiDoc.

Kolejną przesłanką do wyboru lokalizacji Centrum Operacyjnego Warszawa była też infrastruktura Parkridge Distribution Centre, która umożliwia sprawną dostawę archiwizowanych dokumentów, ale również łatwy dojazd służb ratowniczych i porządkowych dzięki szerokim drogom wewnętrznym. Centrum spełniło również wymagania ArchiDoc dotyczące bezpieczeństwa przeciwpożarowego oraz zewnętrznej ochrony obiektu. Ponadto ma ono możliwość dalszej rozbudowy powierzchni w miarę rozwoju Oddziału ArchiDoc Warszawa i przybywania projektów realizowanych przez firmę.

Nie bez znaczenia była również lokalizacja przestrzenna obiektu, zapewniająca większe bezpieczeństwo przechowywanym w nim dokumentom i danym. Parkridge Distribution Centre zostało wybudowane na terenie stabilnym geologicznie i tektonicznie, nie zagrożonym obsunięciami gruntu, w oddaleniu od rzek i rozlewisk wodnych. Centrum znajduje się również z dala od dużych obiektów przemysłowych, instalacji energetycznych wysokiego napięcia, jak też instalacji oraz urządzeń emitujących szkodliwe substancje chemiczne i wybuchowe.

 

Share