14.12.2006

14.12.2006, 3-krotny wzrost udostępnień dokumentacji kadrowej i płacowej

W ostatnim kwartale odnotowaliśmy trzykrotny wzrost udostępnień dokumentacji kadrowej i płacowej upadłych bądź zlikwidowanych przedsiębiorstw ze Śląska.

Do Zakładu Usług Archiwistycznych ArchiDoc we Włocławku wpłynęło ponad tysiąc zamówień od osób zainteresowanych uzyskaniem odpisów dokumentów osobowo-płacowych.

„Koniec tego roku to wyjątkowo intensywny okres pracy dla naszego zakładu, ponieważ 31 grudnia tego roku miał minąć termin złożenia w ZUS dokumentów, na podstawie których zostanie naliczony kapitał początkowy konieczny do ustalenia wysokości przyszłej emerytury”, mówi Marcin Ogrodnik, Menedżer ds. Archiwistyki ArchiDoc, „W ostatnich miesiącach zanotowaliśmy trzykrotnie więcej udostępnień niż zazwyczaj. Coraz więcej osób, które pracowały w nieistniejących już śląskich firmach, dosłownie w ostatniej chwili zgłasza się do nas z prośbą o sporządzenie kopii ich dokumentacji kadrowej lub płacowej. Powoduje to, że zamawiający muszą dłużej czekać na swoje dokumenty. Dlatego sugerowałbym jak najwcześniejsze przesyłanie zamówień do nas – skraca to znacznie czas realizacji usługi.”

ArchiDoc przechowuje dokumentację ponad 100 upadłych lub zlikwidowanych firm ze Śląska.
Ich lista znajduje się na stronie internetowej firmy: http://www.archidoc.pl/index.php?23167,6008
Osoby, które znajdą na niej swój dawny zakład pracy, mogą zwrócić się do ArchiDoc z zapytaniem o wykonanie odpisu dokumentacji kadrowej i płacowej. Zapytanie można przesłać:

  • mailowo – ZUA@archidoc.pl
  • faksem – numer +48 54 231 40 86
  • listownie – ArchiDoc Sp. z o.o., Zakład Usług Archiwistycznych,
                     ul Królewiecka 45-47,
                     87-800 Włocławek.

W ciągu siedmiu dni pracownicy Działu Obsługi Klienta ZUA ArchiDoc sprawdzają stan dokumentacji, możliwości realizacji oraz dokonują wyceny zamówienia. Zamawiający opłaca koszty wykonania odpisów lub kopii w momencie nadejścia przesyłki z dokumentami. Koszty odpisów lub kopii dokumentacji wahają się od kilku do kilkuset złotych – w zależności od rodzaju i ilości dokumentów. Ich wycena opiera się na Rozporządzeniu Ministra Kultury z dnia 10 lutego 2005 roku w sprawie określenia maksymalnej wysokości opłat za sporządzenie odpisu lub kopii dokumentacji o czasowym okresie przechowywania. Wszelkich informacji na ten temat udzielają Działy Obsługi Klienta i Realizacji Zleceń Zakładu Usług Archiwistycznych pod numerem telefonu: +48 54 231 39 91 w godzinach pracy oddziału (8:00-16:00).

Share