26.05.2006

24-26.05.2006, II Kongres “Ochrona Informacji Niejawnych i Biznesowych”

W dniach 24-26 maja 2006 r. w Zakopanem odbył się II Kongres Ochrony Informacji Niejawnych i Biznesowych, zorganizowany przez Krajowe Stowarzyszenie Ochrony Informacji Niejawnych.

Trzeciego dnia kongresu miała miejsce sesja „Archiwizowanie i niszczenie dokumentów a bezpieczeństwo firmy/instytucji”, której moderatorem był Dyrektor ds. Rozwoju Strategicznego ArchiDoc – Marek Bronder. Poza prowadzeniem sesji, Marek Bronder przedstawił również referat p.t. „Archiwizowanie i zarządzanie dokumentami”.

W sesji wzięli również udział:
• w imieniu dr Zbigniewa Postuły wystąpiła dr Anna Machej ze Stowarzyszenia Archiwistów Polskich – referat „Zasady postępowania z dokumentami archiwalnymi i brakowanymi – obowiązujący stan prawny”;
• Włodzimierz Paź i Marcin Zbucki z firmy Arcus Sp. z o.o. – referat „Znakowanie i identyfikacja zasobów archiwalnych i dokumentów w administracji i biznesie. Niszczenie dokumentów”;
• oraz płk dr Stanisław Małecki z Biura Ochrony Informacji Niejawnych MON – referat „Archiwizowanie i brakowanie dokumentów niejawnych”.

 

Share