Case studies

Jeden z 5 największych banków w Polsce

Rozpoczęcie współpracy: 2009

Zakres usługi

 • Wdrożenie systemu kancelaryjnego w 8 lokalizacjach banku (centrala i oddziały)
 • Obsługa korespondencji przychodzącej i wychodzącej
 • Obsługa wniosków kredytowych – procesowanie i weryfikacja dokumentów, częściowa akceptacja wniosków we współpracy z rzeczoznawcami, doradcami kredytowymi oraz pośrednikami
 • Skanowanie dokumentacji
 • Archiwizacja 
 • Obsługa udostępnień
 • Brakowanie i niszczenie dokumentacji

Liczby

630 000 dokumentów procesowanych miesięcznie

500 000 skanowanych stron miesięcznie

430 000 dokumentów rejestrowanych miesięcznie w kilku systemach banku

30 000 obsługiwanych przesyłek przychodzących i wychodzących miesięcznie

57 000 pudeł przechowywanych na magazynie

60 kategorii procesowych

99% poprawnie procesowanych dokumentów

Korzyści biznesowe

 • ustandaryzowanie procedur rejestracji korespondencji dla obu centrali;
 • pełna kontrola korespondencji przychodzącej i wychodzącej (jednolity rejestr);
 • usprawnienie procesu dystrybucji dokumentów w ramach oraz pomiędzy poszczególnymi lokalizacjami (jednostkami i centralą);
 • systemowa kontrola dostarczania/odbioru dokumentów (automatyzacja);
 • zdalne raportowanie w trybie rzeczywistym:
  • raporty ilościowe korespondencji
  • raporty statusów dokumentów
  • inne
 • rozliczanie kosztów w oparciu o rzeczywisty nakład pracy tj. za liczbę obsłużonych dokumentów;
 • większa efektywność obiegu informacji pomiędzy poszczególnymi jednostkami organizacyjnymi instytucji;
 • zastosowanie systemu monitorowania dokumentów pozwala jednoznacznie określić ich lokalizację i zapobiega zagubieniu lub przetrzymywaniu korespondencji przez poszczególnych pracowników;
 • skrócenie czasu realizowania spraw wynikających z otrzymywanych przez bank dokumentów.

Case studies

CANAL+ Polska

Wdrożenie aplikacji przyniosło korzyści na trzech płaszczyznach: obniżenia kosztów, zwiększenia bezpieczeństwa i oszczędności czasu

Więcej

PKP Energetyka S.A.

Ponad 2 500 metrów bieżących przejętej i zarejestrowanej dokumentacji, odbiór dokumentów z 18 lokalizacji w całej Polsce

Więcej

Sprawdź, co możemy zrobić dla Twojej firmy!

Zapytaj o ofertę