Case studies

Operator telefonii komórkowej

Rozpoczęcie współpracy: 2009

Zakres usługi

 • Obsługa dokumentów z ponad 300 punktów sprzedaży
 • Centralne archiwum dokumentów
 • Obsługa poleceń zapłaty i not korygujących
 • Obsługa procesu reklamacji
 • Obsługa dokumentacji technicznej
 • Obsługa e-mailowego kontaktu z klientem końcowym
 • Obsługa dokumentacji księgowej
 • Obsługa zwrotów pocztowych

Skala projektu

800 000 dokumentów rejestrowanych miesięcznie

2 500 000 stron skanowanych miesięcznie

20 000 zgłoszeń e-mail i fax obsługiwanych miesięcznie

98,9 % poprawnie procesowanych dokumentów

45 000 przechowywanych pudeł

95,0% dokumentów papierowych obsługiwanych w ciągu 24 h

Korzyści biznesowe

 • Dostęp do wersji elektronicznej dokumentacji, usprawniający proces weryfikacji i rozliczania umów;
 • Możliwość złożonej integracji systemowej;
 • Elastyczne rozładowywanie okresowych wahań ilości przetwarzanych dokumentów;
 • Gwarancja SLA jakościowego oraz ilościowego;
 • Zminimalizowanie ryzyka uszkodzenia/zniszczenia źródłowej dokumentacji papierowej;
 • Stałe raportowanie o zawartości przesyłek przyjętych do procesowania. Raporty określają ilości umów, dostarczają informacji o błędach w specyfikacjach, brakach, nadmiarach – zwrotach umów i ich powodach.
 • Wysyłka automatycznych potwierdzeń do punktów sprzedaży związanych z kompletnością nadesłanych przesyłek;
 • Centralizacja archiwum dokumentacji papierowej dostęp do oryginałów dokumentów w ciągu 24H;
 • Współpraca ułatwia systematyczną dbałość o najwyższe standardy obsługi klienta.
 • Możliwość wprowadzania bieżących zmian w zarchiwizowanym zasobie dokumentacji w związku z licznymi zmianami prawnymi;

Case studies

CANAL+ Polska

Wdrożenie aplikacji przyniosło korzyści na trzech płaszczyznach: obniżenia kosztów, zwiększenia bezpieczeństwa i oszczędności czasu

Więcej

PKP Energetyka S.A.

Ponad 2 500 metrów bieżących przejętej i zarejestrowanej dokumentacji, odbiór dokumentów z 18 lokalizacji w całej Polsce

Więcej

Sprawdź, co możemy zrobić dla Twojej firmy!

Zapytaj o ofertę